Lebih baik mengerti sedikit daripada salah mengerti.

memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat